Tjenester

Proff Takst AS
Proff Takst AS

Tjenester

Boligsalgsrapport - Takstmann Kristiansand - Kibsgaard Takst

Boligsalgsrapport

En boligsalgsrapport vil være ett trygt valg for både selger og kjøper av en bolig. Kan være med å bidra til at det unngås konflikter og misforståelser ved eierskiftet.
Reklamasjon og skade - Takstmann Kristiansand - Fredrik Kibsgaard

Reklamasjon og skade

Klage på kjøp av bolig eller misfornøyd med håndverkertjenester? Bistår med veiledning og gode råd i forbindelse med klager.
 
Tilstandsrapport - Takstmann Kristiansand - Kibsgaard Takst

Tilstandsrapport

Rapporten er en teknisk beskrivelse som omhandler tilstand og vedlikehold av boligen.

Les mer

Verdivurdering

Har du bygget ut eller pusset opp? En ny verdivurdering vil i mange tilfeller være gunstig.
Taksten kan benyttes ovenfor banker i forbindelse med lån eller refinansiering.
 
Takstmann - Verdi og lånetakst

Verdi- og lånetakst

Dette er en takst som kan benyttes ved refinansiering, eierskifte, arveoppgjør, skilsmisser,
i tvistesaker og lignende.
 
Tomtetakst - Takstmann Agder - Kibsgaard Takst

Tomtetakst

Når det gjelder tomter blir det foretatt en vurdering av ubebygget tomteareal og deretter satt en markedsverdi på befaringstidspunktet.
 
Tjenester - Kibsgaard Takst
Takstmann Kristiansand - Tjenester - Kibsgaard Takst

Nøkkelord; Takstmann, Kristiansand, Agder, Boligsalgsrapport, Reklamasjon, Skade, Tilstandsrapport, Verdivurdering, Verditakst, Lånetakst, Tomtetakst, Arveoppgjør, Skilsmisse, Refinansiering, Tvistesak, Bolig, Vedlikehold