Tomtetakst

Kibsgaard Takst As
Tomtetakst - Takstmann Agder - Kibsgaard Takst

Tomtetakst

Har du en tomt du skal selge?
 
Når det gjelder tomter blir det foretatt en vurdering av ubebygd tomteareal og deretter satt en markedsverdi på befaringstidspunktet.
 
Taksten gir uttrykk for hva man kan forvente av markedsverdi. Det som legges til grunn for en slik takst er beliggenhet, egenskaper, beskaffenhet og reguleringsmessige forhold.
 
I tillegg blir området tomten er tilknyttet, miljø og tilgjengelighet tatt med i betraktningen.
 
Festetomter som ønskes innløst kan også vurderes.