Verdi- og lånetakst

Proff Takst AS

Verdi- og lånetakst

Dette er en takst som kan benyttes ved refinansiering, eierskifte, arveoppgjør, skilsmisser, i tvistesaker og lignende. Teknisk- og salgsverdi blir dokumentert.
 
Taksten er en vurdering av markedsverdien på en bolig som fastsettes av takstmannen, dette er en pris man normalt sett kan forvente å få for boligen på befaringstidspunktet. Boligenes standard, størrelse, beliggenhet og lignende, er avgjørende kriterier for verdivurderingen.
 
Visuell befaring uten inngrep i bygningsdeler, samt arealmåling av boligens bruksareal (BRA).
Takstmann - Verdi og lånetakst