Verdivurdering

Proff Takst AS

Verdivurdering

Har du bygget ut eller pusset opp? En ny verdivurdering vil i mange tilfeller være gunstig, ettersom taksten kan benyttes ovenfor banker i forbindelse med lån eller refinansiering.
 
Taksten er en vurdering av markedsverdien på en bolig som fastsettes av takstmannen. Dette er en pris man normalt sett kan forvente å få for boligen på befaringstidspunktet. Boligenes standard, størrelse og beliggenhet er avgjørende kriterier for verdivurderingen.
 
Visuell befaring uten inngrep i bygningsdeler, samt arealmåling av boligens bruksareal (BRA).